Kontakt

Kontakt

Bestyrelsen i VGS består af:

Formand:

Charlotte Tørngren, A/B Lindegården

 

Næstformand

Jens Askov, Damstiens Vejforening

 

Kasserer:

Willy Sejr Dierks, AB Søndervighuse

 

Sekretær:

Erik Jønsson, E/F Kirkestiens Villakvarter

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Steen Lorenzen, G/F Vanløse Stationsby

 

Suppleanter:

Jan Mørch, enkeltmedlem

 

Revisor:

Ulf Kjlellerup, G/F Katrinedal

 

Revisorsuppleant:

Jens Chr. Olsen, G/F Veras Allé

Kontakt til bestyrelsen kan ske til:

 

2720vgs@gmail.com

 

Indtil der kommer andre oplysninger på hjemmesiden.

 

 

Copyright @ Vanløse Grundejersammenslutning 2017