Forside

Vanløse Grundejersammenslutning


Velkommen til Vanløse Grundejersammenslutnings hjemmeside

Medlemmer af VGS inviteres til besøg på:


Amager Ressource Center (Amager Bakke)

Vindmøllevej 6, 2300 København S.

torsdag den 11. april 2019 kl. 16:30
- da der kun er et begrænset antal pladser, forudsætter deltagelse i
  arrangementet tilmelding og angivelse af foreningens navn 
 


                           *******

For medlemmer af VGS holdes generalforsamling i:


Kulturstationen, Festsalen

Frode Jakobsens Plads, Vanløse

tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:30         

Vanløse Grundejersammenslutning, VGS,  er en sammenslutning af grundejere i Vanløse og omfatter både grundejerforeninger, andels- og ejerforeninger, parcelhusejere, andelshavere  og ejere af ejerlejligheder i Vanløse.


VGS arbejder med og for løsninger på de sager, som vedrører Vanløse, og i samarbejde med andre foreninger og organisationer i Vanløse. Og orienterer om aktuelle emner, som er af interesse for Vanløses grundejere inden for en række områder som bl.a. trafikforhold, vejvedligeholdelse, udformning af rekreative områder, kommunale ydelser og ejendomsskatter.


VGS er repræsenteret i udvalg og foreninger bl.a. Vanløse Lokaludvalg, Grundejeren.dk og Vanløse Netværk.


Et medlemskab af Vanløse Grundejersammenslutning, er billigt, og koster kun 5 kr. pr. medlem af din forening pr. år. Hvis du vil vide mere eller evt. ønske et medlemskab af foreningen, kan du kontakte bestyrelsen pr. email: 2720vgs@gmail.com.


Bestyrelsen  består af:


Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:


Suppleant:


Revisor:

Revisorsuppleant:
Charlotte Tørngren (A/B Lindegaarden)

Jens Askov (Damstiens Vejforening)

Willy Sejr Dierks (A/B Søndervighusene)

Erik Jønsson (G/F Kirkestiens Villakvarter)


Jan Mørch (enkeltmedlem)


Ulf Kjellerup (G/F Katrinedal)

Jens Chr. Olsen (G/F Veras Allé)

Copyright @ Vanløse Grundejersammenslutning 2017