Forside

Vanløse Grundejersammenslutning

 

Velkommen til Vanløse Grundejersammenslutnings hjemmeside

Vanløse Grundejersammenslutning, VGS, er en sammenslutning af grundejere i Vanløse og omfatter både grundejerforeninger, andels- og ejerforeninger, parcelhusejere, andelshavere og ejere af ejerlejligheder i Vanløse.

 

VGS arbejder med og for løsninger på de sager, som vedrører Vanløse, og i samarbejde med andre foreninger og organisationer i Vanløse. Og orienterer om aktuelle emner, som er af interesse for Vanløses grundejere inden for en række områder som bl.a. trafikforhold, vejvedligeholdelse, udformning af rekreative områder, kommunale ydelser og ejendomsskatter.

 

VGS er repræsenteret i udvalg og foreninger bl.a. Vanløse Lokaludvalg, Grundejeren.dk og Vanløse Netværk.

 

Et medlemskab af Vanløse Grundejersammenslutning, er billigt, og koster kun 5 kr. pr. medlem af din forening pr. år. Hvis du vil vide mere eller evt. ønske et medlemskab af foreningen, kan du kontakte bestyrelsen pr. email: 2720vgs@gmail.com.

 

Bestyrelsen består af:

 

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

 

Suppleant:

 

Revisor:

Revisorsuppleant:

 

 

 

Charlotte Tørngren (A/B Lindegaarden)

Jens Askov (Damstiens Vejforening)

Willy Sejr Dierks (A/B Søndervighusene)

Erik Jønsson (G/FKirkestiens Villakvarter)

 

Jan Mørch (enkeltmedlem)

 

Ulf Kjellerup (G/F Katrinedal)

Jens Chr. Olsen (G/F Veras Allé)

Copyright @ Vanløse Grundejersammenslutning 2017