Dobbelthuse

Er kommunen ved at ødelægge vores villakvarterer?


Københavns Kommune giver rask væk dispensation til at villaer rives ned, og der i stedet for opføres dobbelte huse på énfamiliesgrunde.


VGS har i lighed med andre opdaget denne ændrede procedure, og har gjort politikerne på Københavns Rådhus opmærksom på den uhensigtsmæssige adfærd. Og vi håber, at andre vil gøre det samme.


Fra Lokalavisen Vanløse den 23. marts 2017

Den 3. maj blev der afholdt et dialogmøde arrangeret  af 5 lokaludvalg samt grundejeren.dk inviterer til dialogmøde om begrønning, belægning og boligfortætning i Københavns Villaområder.De fremmødte var både grundejere i København, og nogle politikere fra Københanvs Kommune.


Grundejeren.dk har i deres seneste blad (nr. 36) behandlet emnet grundigt. Du kan læse bladet her.

Copyright @ Vanløse Grundejersammenslutning 2017