Nyheder

Nyheder

30. juni 2019

22. maj 2019

17. marts 2019

21. februar 2019

7. marts 2018

30. oktober 2017

17. august 2017

25. juni 2017

21. juni 2017

Pressemeddelelse

ETABLERING AF BOTILBUD FOR MISBRUGERE PÅ LINDE ALLÈ 40

28. maj afholdte Vanløse Lokaludvalg et borgermøde om botilbuddet på Linde Allé 40. Her mødte 3 medarbejdere fra Københavns Kommune op, samt fra Borgerrepræsentationen Line Ervolder, Konservative Folkeparti.
Herunder kan du se, de artikler, som har været bragt i forbindelse med botilbuddet:

TV2 Lorry, 3. april 2020
Nyt botilbud bekymrer naboer - for mange tilbud på sårbare på et lille område

Kristelig Dagblad, 14. juni 2019

Botilbud for misbrugere skal ligge klos op ad skole og udsatte unge

Vanløse Lokalavis
Borgere bekymret over bosted, 3. juni 2019

Borgermøde om nyt botilbud på Linde Allé, 20. maj 2019
Botilbud skal nu kun huse 20, 29. marts 2019

Udsatte borgere skal bo tæt på skole, 8. marts 2019

KLIMASIKRING PÅ P-AREALER
Når man går i tanker om at klimasikre omkring det hus eller den ejendom, som man bor i, er klimasikring på P-arealer også en mulighed. Du kan læse mere her

TDC UDRULLER FIBERNET I VANLØSE

I en del af Vanløse udruller TDC nu fibernet. Det er gratis at få tilsluttet fibernettet, og efterfølgende har man selv lov til at vælge udbyder. Se om du kan få det gratis fibernet her.

ETABLERING AF BOLIGER TIL UDSATTE VOKSNE PÅ LINDE ALLÉ 40
På socialudvalgets møde i Københavns Kommune den 6. marts har etablering af et botilbud til udsatte voksne på Linde Allé 40 været på dagsordenen. Dagsorden med referat kan du ser her

I bestyreslen i VGS undrer vi os over, at man ønsker at lægge et botilbud, hvor man på forhånd skønner, at der kan komme problemer med handel med euforiserende stoffer et sted, hvor nærmeste nabo er en skole. 

NYHEDSBREV FRA VANLØSE GRUNDEJERSAMMENSLUTNING
Vanløse Grundejersammenslutning vil fremover udgive et nyhedsbrev et par gange om året, hvor foreningen vil informere om aktuelle aktiviteter. Du kan finde nyhedsbrev 1-2019 her.

Vi inviterer bl.a. til et besøg på Amager Ressourse Center, torsdag den 11. april 2019.

RANDBØLVEJ BLIVER GENÅBNET

Forslaget om overtagelse af private fællesveje til offentlig vej omkring Randbølvej blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 6. marts 2018.

VGS havde indsendt en indsigelse til forslaget den 1. marts.


Et flertal i udvalget, som bestod af: Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti fremsatte på baggrund af indsigelser et alternativt forslag, som blev vedtaget.


Det betyder, at Randbølvej genåbnes, når der er fundet finansierng til det - enten ved overførselssagen eller ved Budget 2019.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I KØBENHAVNS KOMMUNE LÆGGER OP TIL AT  KOMMUNEN OVERTAGER DELSTRÆKNINGER AF PRIVATE FÆLLESVEJE I VANLØSE.

Det drejer sig om Ådalsvej, delstrækninger af Katrinedalsvej, Vanløse Allé og  Bangsbovej, samt en fastholdelse af Randbølvej som offentlig vej.

Dagsordenen til udvalgets møde den 21. august 2017 kan du downloade her.


Vanløse Grundejersammenslutning er ikke tilhænger af, at private fællesveje overdrages til kommnen, og har derfor anmodet Teknik- og Miljøudvalget om, at dette ikke sker, og anbefaler samtidig, af den beslutning, som man traf i 2012 med lukning af Randbølvej omgøres.

Du kan læse VGS' kommentarer til mødets dagsorden her.

TEKNIK- OG MILJØBORGMESTER MORTEN KABELL LÆGGER OP TIL NYE PARKERINGSZONER I KØBENHAVN BL.A. I VANLØSE


Se indslaget fra 25. juni 2017 i TVLorry her

STOR SEJR FOR GRUNDEJERNE I KØBENHAVN

- NU LUKKER POLITKERNE PÅ RÅDHUSET DOBBELTHUS-LADEPORTEN


Villaområderne i København har igennem mange år været udsat for forslumring og spekulation, fordi kommunen rutinemæssigt har ignoreret gældende villaservitutter og byggeregler ved ansøgning om dobbelthuse - på mødet den 19. juni besluttede Teknik- og Miljøudvalget i København delvist at sætte en stopper for denne boligspekulation.


Du kan læse mere her


Fra august 2017 og fire måneder frem triller Københavns Kommune nye affaldsbeholdere til bioaffald ud til etageejendomme i hele byen, og for villaer og rækkehuse fra november 2017 og 5-6 uger frem Kom og få mere at vide om den nye affaldsordning, som indtil videre bliver valgfri på den måde, at man skal vælge ordningen fra.


Der afholdes to møder, der fungerer som Åbent Hus-arrangementer. Du kan derfor dukke op til møderne i tidsrummet fra klokken 14-17.


Den Blå Salthal (Amager)                 Nørrebrohallen (Nørrebro)

Amager Strandvej 1-3                         Multisalen, indgang fra Mimersgade

Torsdag 15. juni kl. 14-17                   Tirsdag 20. juni kl. 14-17


Du kan se udrulningsplanen herNabohjælp


Vestegnens politi, TrygFonden og Det Kriminalpræventive råd er gået sammen om en række arrangementer om vigtigheden af nabohjælp.


Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan høre Københavns Vestegns Politi fortælle om lokale indbrudsforhold, mens en tidligere indbrudstyv giver gode tips, der kan få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvordan man sikrer sin bolig, og hvad man selv kan gøre bl.a. med Nabohjælp. Hvis du vil vide mere om Nabohjælp, kan du lase mere her


Bestyrelsen i Vanløse Grundejersammenslutning arbejder på også at få sådan et arrangement til Vanløse.Er kommunen ved at ødelægge vores villakvarterer?


Københavns Kommune giver rask væk dispensation til at villaer rives ned, og der i stedet for opføres dobbelte huse på énfamiliesgrunde.


VGS har i lighed med andre opdaget denne ændrede procedure, og har gjort politikerne på Københavns Rådhus opmærksom på den uhensigtsmæssige adfærd. Og vi håber, at andre vil gøre det samme.


Hvis du vil vide mere, så læs her

HVAD VIRKER - viden om indbrud og indbrudsforebyggelse i private hjem i Danmark (TrygFonden).


Hvis du vil vide mere, så læs herCopyright @ Vanløse Grundejersammenslutning 2017