Forside

Vanløse Grundejersammenslutning


Velkommen til Vanløse Grundejersammenslutnings hjemmeside

For medlemmer af Vanløse Grundejersammenslutning afholdes den årlige ordinære generalforsamlingGeneralforsamling

11. maj 2021 kl. 19:30 

Hyltebjerggaard


OM VGS

Vanløse Grundejersammenslutning, VGS,  er en sammenslutning af grundejere i Vanløse og omfatter både grundejerforeninger, andels- og ejerforeninger, parcelhusejere, andelshavere  og ejere af ejerlejligheder i Vanløse.


VGS arbejder med og for løsninger på de sager, som vedrører Vanløse, og i samarbejde med andre foreninger og organisationer i Vanløse. Og orienterer om aktuelle emner, som er af interesse for Vanløses grundejere inden for en række områder som bl.a. trafikforhold, vejvedligeholdelse, udformning af rekreative områder, kommunale ydelser og ejendomsskatter.


VGS er repræsenteret i udvalg og foreninger bl.a. Vanløse Lokaludvalg, Grundejeren.dk og Vanløse Netværk.


Et medlemskab af Vanløse Grundejersammenslutning, er billigt, og koster kun 5 kr. pr. medlem af din forening pr. år. Hvis du vil vide mere eller evt. ønske et medlemskab af foreningen, kan du kontakte bestyrelsen pr. email: 2720vgs@gmail.com.

Bestyrelsen i VGS


Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:


Suppleant:


Revisor:

Revisorsuppleant:Charlotte Tørngren (A/B Lindegaarden)

Jens Askov (Damstiens Vejforening)

Willy Sejr Dierks (A/B Søndervighusene)

Erik Jønsson (G/F Kirkestiens Villakvarter)


Jan Mørch (enkeltmedlem)


Ulf Kjellerup (G/F Katrinedal)

Jens Chr. Olsen (G/F Veras Allé)

Copyright @ Vanløse Grundejersammenslutning 2017